Talent Factor
...czyli skuteczne Zarządzanie Talentami.
offer

Rozumiemy Zarządzanie Talentami jako zintegrowane i systematyczne działanie

Gwarantujemy skuteczność wdrażanych procesów Zarządzania Talentami, ponieważ dbamy by były:

 

  • Zgodne ze strategią
  • Spójne
  • Dopasowane do kultury organizacyjnej
  • Aktywnie wspierane przez kadrę zarządzającą
  • Równoważące potrzeby globalne i lokalne organizacji
  • Wzmacniające markę pracodawcy