Programy rozwojowe
Rozwijamy umiejętności przywódcze. Wyposażamy liderów w praktyczne narzędzia. Inspirujemy najwyższą kadrę menedżerską w obszarze zarządzania innowacyjnego.
offer

Akademia Przywództwa

Program rozwojowy dla liderów organizacji opiera się na założeniach opracowanych przez Kouzesa i Posnera. Ze sformułowanych przez tych wybitnych badaczy wniosków wynika, że osiągający ponadprzeciętne efekty liderzy zawsze stosowali podobny wzorzec zachowania. Ich model skutecznego przywództwa obejmuje 5 kroków. Przyjmując założenie, że umiejętności liderskie nie wynikają z osobowości, ale ze sposobu zachowania, możliwe jest wyszkolenie liderów w zakresie wykorzystywania skutecznych technik przewodzenia ludziom. Podczas warsztatów wyposażamy uczestników w narzędzia niezbędne do pełnienia roli lidera w duchu tego modelu.

Cambridge Seminars

Cambridge Seminars to wyjątkowa inicjatywa skrojonych na miarę seminariów i warsztatów, które umożliwiają dostęp do zasobów światowej wiedzy, praktyki, narzędzi i badań Uniwersytetu Cambridge będącego najlepszym ośrodkiem akademickim na świecie.

Cambridge Seminars mają na celu transfer najaktualniejszego i najnowocześniejszego know-how w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i rozwijania biznesu. Dają możliwość doskonalenia kunsztu zarządzania pod kierunkiem uznanych na świecie naukowców z dziedziny innowacyjnego zarządzania.

Program każdego seminarium i warsztatu tworzony jest w taki sposób, aby łączył w sobie spotkania z naukowcami Cambridge i innych znanych ośrodków naukowych, ale również badaczami, konsultantami i doradcami biznesu. Jest platformą wymiany doświadczeń z top managerami lub doradcami światowych koncernów.

Cambridge Seminars skierowane są do szefów firm i kluczowych menedżerów, którzy poszukują inspiracji wykraczającej daleko w przyszłość.