Narzędzia IT
Oferujemy rozwiązania informatyczne wspierające procesy Zarządzania Talentami.
offer

Narzędzia IT do Zarządzania Talentami

Talent Factor oferuje dostęp do najwyższej klasy narzędzi informatycznych, które ułatwią efektywne obsłużenie obowiązującego w organizacji procesu Zarządzania Talentami, oraz pozwolą na czerpanie z niego maksymalnych korzyści.

Jakich Talentów będzie potrzebowała organizacja w nadchodzących latach? Jak kształtować wynagrodzenia pracowników osiągających najlepsze wyniki? Gdzie znajdują się luki, które w przyszłości powinny zapełnić Talenty? Jak całościowo zmierzyć efektywność strategii stawiania celów i polityki wynagradzania? Czy pracownicy wiedzą dokąd zmierza ich ścieżka kariery?

Odpowiedzi na powyższe pytania są łatwe do uzyskania dla użytkowników rozwiązań IT wspomagających Zarządzanie Talentami. Zintegrowane narzędzia IT zawierać mogą moduły do obsługi procesów: rekrutacji, wdrożenia na stanowisko pracy, zbierania i przetwarzania podstawowych danych o pracownikach, szkoleń, zarządzania osiągnięciami, zarządzania wynagrodzeniami, zarządzania umiejętnościami i kompetencjami, oceny 360 stopni, planowania kariery i sukcesji oraz analityki HR.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

Lumesse